برای شرکت در بازی به شماره 09347684324 از طریق واتساپ پیام دهید