اين گروه اولين و بزرگترين گروه رسمي در كيش ميباشد و بازي هاي خود را با قواعد استاندارد نقش ها و قوانين دركيش برگزار ميكند. اين گروه بيشترين تايم را در طول سال براي نشاط و اوقات فراغت جوانان فراهم آورده و اينكه مفتخر به اين هستيم از رنج سني 4 الي 80 سال در اين گروه بازي كرده اند